Normativa de xestión de calidade

Normas ISO básicas sobre o sistema de xestión de calidade

 • UNE-EN ISO 9000:2005. Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario
 • UNE-EN ISO 9001:2008. Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.
  • Corrección de erros.
 • UNE-EN ISO 9004:2009. Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión da calidade.
 • UNE-EN ISO 19011:2012. Directrices para a auditoría dos sistemas de xestión.

Normas ISO de desenvolvemento de aspectos ISO 9000

 • UNE-EN ISO 10012:2003. Sistemas de xestión das medicións. Requisitos para os procesos de medición e os equipos de medición.
  • Corrección de erros.
 • UNE-ISO 10001:2008. Xestión da calidade. Satisfacción do cliente. Directrices para os códigos de conduta das organizacións.
 • UNE-ISO 10002:2004. Xestión da calidade. Satisfacción do cliente. Directrices para o tratamento das queixas nas organizacións.
 • UNE-ISO 10003:2008. Xestión da calidade. Satisfacción do cliente. Directrices para a resolución de conflitos de forma externa ás organizacións.
 • UNE-ISO 10005:2005. Sistemas de xestión da calidade. Directrices para os plans da calidade.

Normas UNE de desenvolvemento de aspectos ISO 9000

 • UNE 66173:2003 IN. Os recursos humanos nun sistema de xestión da calidade. Xestión das competencias.
 • UNE 66174:2010. Guía para a avaliación do sistema de xestión para o éxito sostido dunha organización segundo a Norma UNE-EN ISO 9004:2009.
 • UNE 66175:2003. Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.
 • UNE 66176:2005. Sistemas de xestión da calidade. Guía para a medición, seguimento e análise da satisfacción do cliente.
 • UNE 66177:2005. Sistemas de xestión. Guía para a integración dos sistemas de xestión.
 • UNE 66178:2004. Sistemas de xestión da calidade. Guía para a xestión do proceso de mellora continua.
 • UNE 66915:2001. Xestión da calidade. Directrices para a formación.
 • UNE 66925:2002 IN. Directrices para a documentación de sistemas de xestión da calidade.

Normas UNE de cartas de servizos

 • UNE 93200:2008. Cartas de servizos. Requisitos.

Normas UNE de xestión da I+D+i

 • UNE 166000:2006. Xestión da I+D+i: Terminoloxía e definicións das actividades de I+D+i.
 • UNE 166001:2006. Xestión da I+D+i: Requisitos dun proxecto de I+D+i.
 • UNE 166002:2006. Xestión da I+D+i: Requisitos do sistema de xestión da I+D+i.
 • UNE 166006:2011. Xestión da I+D+i: Sistema de vixilancia tecnolóxica e intelixencia competitiva.

Normas ISO de xestión medioambiental

 • UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de xestión ambiental. Requisitos con orientación para o seu uso.
  • Corrección de erros.
 • UNE-EN ISO 14050:2010. Xestión ambiental. Vocabulario.

Normas OHSAS de xestión da seguridade e saúde laboral

 • OHSAS 18001:2007. Sistemas de xestión da seguridade e saúde no traballo. Requisitos.
 • OHSAS 18002:2008. Sistemas de xestión da seguridade e saúde no traballo. Directrices para a implementación de OHSAS 18001:2007.

Normas de investigación de mercados, social e da opinión

 • UNE-ISO 20252:2006. Investigación de mercados, social e da opinión. Vocabulario e requisitos do servizo.

 

Consulta das normas ISO e UNE mediante acceso restrinxido

 

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

 • Axencia de Avaliación e Calidade - Normativa.
 • Real Decreto 951/2005, de 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado.
 • Resolución de 29 de xullo de 2009 pola que se aproba o procedemento de certificación das Cartas de servizo das organizacións das administracions públicas.

XUNTA DE GALICIA

 • Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa - Normativa.
 • Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración Pública Galega.
 • Decreto 235/2008, do 18 de setembro, polo que se regula o Sistema de Calidade da Xestión da Xunta de Galicia.
 • Decreto 117/2008, do 22 de maio, polo que se regulan as cartas de servizos da Xunta de Galicia e o Observatorio da Calidade e da Administración Electrónica de Galicia.
 • Orde de 11 de xullo de 2008, pola que se aproba unha guía descritiva de elaboración de cartas de servizos na Xunta de Galicia e o Manual de identidade gráfica do Programa de cartas de servizos da Xunta de Galicia.

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal