Navegación: toda a Universidade en cinco seccións

O novo Portal da Universidade de Vigo segue o estándar das webs actuais e, entre elas, das páxinas de moitas das universidades máis coñecidas.Todas elas organizan a navegación principal en base a poucas seccións –cinco no noso caso–.

Cada un destes cinco grandes bloques conterán, nos niveis interiores, todos os apartados, subapartados e informacións necesarias para comunicar o que somos, que pretendemos e que facemos. As seccións que están definidas son:

A UNIVERSIDADE

A administración e os servizos, o goberno, a historia, os valores, as políticas, as normativas, o persoal, a comunicación…

ESTUDAR

Aprender significa estudar mais tamén ensinar. Todo o que teña que ver con estes conceptos recóllese nesta sección: desde os  graos ata as posibilidades de emprego que estudar na UVigo conleva.

INVESTIGAR

A investigación é un dos grandes piares que nos caracterizan. Esta é a sección para recoller o I+D+i, a transferencia, a divulgación científica…

NO CAMPUS

O primeiro concepto de universidade significaba comunidade. Aquí organizaremos a información de todo aquelo que alén de estudar e investigar define e mantén a nosa comunidade.

VEN Á UVIGO!

É o espazo para atraer á nosa universidade a futuros estudantes e persoal investigador, explicando como somos, que ofrecemos e porqué esta ten que ser a súa casa.


Como o ves? Lembra que alén dos poucos sobreviventes do planeta Vulcano, só a xente da UVigo que saiba facer o V pode opinar 🙂

Comentarios: 2 comentarios

  1. A Caixa de queixas, suxestións e parabéns e o Portal de transparencia deben estar ben visibles en canto se entra na páxina web. O espazo ao pé de páxina non é o lugar máis aconsellable, máis ben deberían estar na cabeceira.

Deixa un comentario