Bolsas de estudo

Convocatoria xeral MECD 

 • Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2017/2018 nunha titulación oficial de grao ou máster, agás as empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2016
 • Convocatoria e requisitos
 • Fase da convocatoria: en trámite
 • Consulta o estado da túa solicitude no MECD
 • Impreso de ALEGACIÓNS
 • Preguntas frecuentes
 • Simulador para o cálculo da contía variable
 • Aviso moi importante: Lémbrase aos beneficiarios e beneficiarias de bolsa do Ministerio de Educación, que procederá a devolución da bolsa concedida no caso de:
  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de Ciencias e Ensinanzas Técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
  • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.
    

Convocatoria xeral Goberno Vasco

 • Destinada a persoas empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2016, que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2017/2018 nunha titulación oficial de grao ou máster
 • Convocatoria e resolucións
 • Fase da convocatoria: publicada 2ª proposta de resolución. Prazo para presentar alegacións ata o 1 de febreiro

Convocatoria de prazas e bolsas de aloxamento 

 • Destinada a persoas matriculadas na Universidade de Vigo no curso 2017/2018 nunha titulación oficial de grao, máster ou doutoramento que desexen residir nalgunha das residencias universitarias
 • Convocatoria e resolucións
 • Fase da convocatoria: Resolta

Convocatoria de inicio de estudos de máster

 • Destinada a persoas matriculadas na Universidade de Vigo no curso 2017/2018 no primeiro curso dun máster oficial
 • Convocatoria
 • Fase da convocatoria: publicación prevista en febreiro

 Bolsas da Xunta de Galicia

Prazo de presentación das solicitudes:

Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.
Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2018, sen prexuízo do sinalado no artigo 3.b).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o 14 de marzo de 2018. 

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Resolución do 7 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cen bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de mestrado que se inicien no ano 2017 nunha universidade galega
 

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal